Wednesday, October 17, 2018

Wykorzystanie kart platniczych ne Ukrainie za 1 kwartak 2018 roku

Tak, na podstawie wyników pierwszego kwartału 2018 roku udział płatności bezgotówkowych w ilości operacji wzrośnie do 44,4% i wyniosła 272,6 ml UAH. To o 5,1% więcej w porównaniu z wynikami 2017 roku (39,3%). Dla porównania, wskaźnik ten w 2012 roku wynosił tylko 12,4%, 2015 – 31,2%, 2016 – 35,5% odpowiednio.

Rozkład bezgotówkowych transakcji za pomocą kart płatniczych w okresie sprawozdawczym świadczy, że:


Ogólna liczba kart płatniczych na Ukrainie według stanu na dzień 01 kwietnia 2018 roku wynosiła 59,9 mln szt., z których prawie 34,8 mln szt. - aktywnych (58%).

Liczba zbliżeniowych kart płatniczych również rośnie. W pierwszym kwartale 2018 roku ich liczba wzrosła o 5% i wyniosła 2,9 mln szt.

Obserwuje się trend rozbudowy infrastruktury płatniczej. Tak, liczba przedsiębiorstw, handlu i sektora usług, które oferują swoim klientom możliwość opłaty bezgotówkowej przy użyciu kart płatniczych, w ciągu pierwszego kwartału 2018 roku wzrosła o 2,3% (4 029 pkt. w porównaniu z początkiem roku) i wyniosła 177,8 tys. pkt.

W tym okresie sieć terminali płatniczych wzrosła o 2,4% i według stanu na dzień 01 kwietnia 2018 roku wynosiła 257,7 tys. szt., z których 92% - handlowe, terminale płatnicze. Przy tym, na jeden terminał płatniczy na miesiąc było 476 transakcji na kwotę prawie 113 tys. UAH.

Łączna liczba bankomatów na Ukrainie pozostało prawie bez zmian i wyniosła 18,6 tys. szt. Wraz z tym, ilość programowo-technicznych kompleksów samoobsługowych zmniejszyła się o 3,7%, w wysokości 16,4 tys. szt.

Tradycyjnymi pozostają wartości wskaźników ukraińskiego rynku kart płatniczych w przekroju regionalnym. Według liczby kart płatniczych i płatności urządzeń do ich obsługi w przekroju regionalnym, dominują m. Kijów, Dniepropietrowsk i Charków.

Wśród banków według liczby wyemitowanych kart płatniczych i stopnia złożoności infrastruktury do ich obsługi liderami pozostali PAO KB "PRIVATBANK", AO " OSCHADBANK "i JSC" RAIFFEISEN BANK AVAL ", odpowiednio.


inne artykuły

E-commerce na Ukrainie rośnie: ilość dostaw "Nowa Poczta" od

Czytać
Posted on

October 9, 2018

Efekt reklamowy w ukraińskim ecommerce...

Czytać
Posted on

November 2, 2018

Wszystkie artykuły